Book 7. Lydingsweek

4 Dec

Book 7 Lydingsweek – Download

’n Kronologie sinopsis van die Evangelies
Lydingsweek
’n Paar verduidelikings
Een. Ek beperk myself tot geen besondere Vertaling
nie, maar probeer om by die essensiële van die
oorspronlike teks uit te kom. Wanneer dit spesifiek op
tydsaanduidings aankom, beteken dit gewoonlik die
letterlikste interpretasie moontlik is die korrekste.
Twee. Markus is die pasaangeër, maar plek plek
neem een van die ander Evangelies oor, en moet Markus
by hulle inval.
Drie. Vergelyk veral die benadrukte woorde met
erkende Vertalings om verskille sowel as
ooreenstemming op te merk. Die manier waarop
gewoonlik vertaal word, word bepaal deur die verstaan
van die vertaler(s), ook wat betref die tydsorde van
gebeure en profesie van die Skrif-Woord. Ek poog om
hierdie metode te vermy. Ons wil daarom die
kronologiese aspek van vervulling van profesie met
betrekking tot Jesus se laaste Pasga, gaan navors, om so
ons bevindinge te gaan vergelyk met die Kerk se
tradisionele verklaring van die verloop daarvan.

-> Read More? Download Now – Book 7 Lydingsweek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: