Tag Archives: Sunset

The Heart of the Gospel – Die Hart van die Evangelie – Die Laaste Pasga-Lyding en Triomf van Jesus Christus (met Inhoud w/index)

8 Aug
Read/download full book here (on www.biblestudents.co.za)

‘Die Hart van die Evangelie’

Laaste Pasga-Lyding en Triomf van Jesus Christus
Last Passover-Suffering and Triumph of Jesus Christ

Vader Verheerlik U Seun
Lydingsfees van Jawe

’n Kronologiese en logiese, historiese sinopsis
van die vier Evangelies

Afrikaans, Grieks, KJV interliniêr

My bedoeling met hierdie ‘sinoptiese samestelling’ is nie om gemaklike Afrikaans te skryf nie. Ek probeer om so eenvoudig maar letterlik as moontlik,
ondubbelsinnig en verstaanbaar net wat die Teks sê, weer te gee. Mag God gee dat ek nie op onwaaragtige wyse met Sy Geskrewe Woord, te werk gegaan het nie, sodat die mens se denke na die Woord van God gerig mag word, en nie God se Woord na die denke van die mens nie.

Samevatting van die Evangelies behoort ’n samevatting van die Ou- en
Nuwe-Testamente te wees, want net één Verlossingsverhaal van net één Verlosser God en Skepper van al sy uitverkorenes van alle tye, loop deur die hele Bybel. Die verlossingsverhaal is dié van Jesus Christus “Ons Pasgalam”, in die Evangelies sowel as in die Wet. Die Seëvierende Lyding van die Pasgalam van God is die hele en enigste Bybelboodskap.

“God is ’n Vaste Burg” vir “gesonde verstand” (Luther) in ’n wêreld van
Katolisisme en Islam en vele ander feitlose en futlose humanistiese
wêreldgodsdienste. Hierteenoor maak Die Laaste Pasga-Lyding van Jesus Christus die oomblik van waarheid vir die Evangelie van Jesus uit. Hier seëvier die Heiland eskatologies of, en, faal Hy soteriologies—God verhoed selfs die gedagte van laasgenoemde onmoontlikheid. Want die Evangelie van Jesus Christus is in God se Ewige Raadsbesluit vir Triomf en Glorie beplan, bepaal en beskik in geskiedenis van die verlossing van sondaars, en was in Hom en deur Hom in ons wêreld en tyd uitgevoer, bewaarheid en volmaak.

Deur die genade van God staan ek by my oortuiging dat alle Waarheid soos in God in Christus Jesus bevat en geopenbaar, erfenis van sy Kerk gemaak was toe God Christus, terwyl Hy Hom uit die dood uit opgewek het, “aan die Kerk gegee het as Hoof” Efesiërs 1—te wete in die laaste dae voor Hy weer sal kom, aan die
Gereformeerd Protestantse Gemeentes van Christus.

Inleiding:

Eerstens is ‘Die Hart van die Evangelie’ ’n (objektiewe) versameling van die Skrifture daaroor uit die vier Evangelies.
Tweedens is dit ’n (objektiewe) samestelling van hierdie Skrifture volgens individuele Evangelies en geskrewe Teks, in parallel—
(gedeeltes met leringe sonder invloed op volgorde so objektief ek kon uitgesluit), en volgens werklike en historiese en logiese volgorde (so objektief ek kon), naas mekaar gerangskik—
. . . wat toe uiteindelik uitgeloop en neergekom het op hierdie resultaat in presiese ooreenkoms en ooreenstemming tussen al vier Evangelies, wanneer gesamentlik en gelyktydig gelees.

[[ Dit is hiermee, en nou, my doel om die kronologie, dit is, die historiese en logiese volgorde van gebeure tydens Jesus se laaste pasga, spesifiek, te beklemtoon en uit te lig. Om woorde en begrippe dus so na as moontlik in die lyne bymekaar te hou, moes ek die Teenwoordige Verlede Tyd baie keer vir die gewone Griekse verlede tye gebruik het. ]]

Read/download full book here (on www.biblestudents.co.za)

Taken Down Before Sunset or Before Sunrise

9 Sep

<< MAIN PAGE – www.biblestudents.co.za

 

Taken Down Before Sunset, or, Before Sunrise?

 

An unknown author quotes

<< Deut.16:6 – “But at the place which Yahweh thy Elohim

<< shall choose to place his name in, there thou shalt sacrifice

<< the passover at even [“ba ereb”],

<< at the going down of the sun,

<< at the season that thou camest forth out of Egypt.”>>

 

He asks,

<< What does the phrase “going down of the sun” mean?

And answers,

<< The same Hebrew construction is found in Josh.8:29

<<… “And the king of Ai he hanged on a tree until eventide [ereb]:

<< as soon as the sun was down ,

<< Joshua commanded that they should take his carcase down

<< from the tree, and cast it at the entering of the gate of the city,

<< and raise thereon a great heap of stones…>>

 

The author also quotes,

<< Josh.10:26,27 , “… and they were hanging upon the trees

<< until the evening [ereb]. And it came to pass

<< at the time of the going down of the sun,

<< that Joshua commanded, and they took them down off the trees,

<< and cast them into the cave wherein they had been hid,

<< and laid great stones in the cave’s mouth…>>

 

He then claims,

<< The underlined words in both verses

<< are the equivalent Hebrew of

<< “at the going down” in Deut.16:6.

<< Notice one verse says the sun was already down

<< and the other verse says it was going down.

<< To understand what the status of the sun really was,

<< we must look at the commandment that led Joshua to order

<< the king’s body taken down. It is found in Deut.21:22,23…

<< Deut.21:22,23 – “And if a man committed a sin worthy of death,

<< and he be put to death, and thou hang him on a tree:

<< His body shall not remain all night upon the tree,

<< but thou shalt in any wise bury him that day ;

<< (for he that is hanged is accursed of Elohim;)…>>

The author then asserts,

<<… Joshua was obeying Yahweh’s commandment … –

<< The body had to be buried the same day it was hung on the tree.

<< That means it had to be buried before sunset.

We wish to differ on several aspects.

First we must stress the fact we agree with the unknown author on the Nisan 14 (end of day) slaughter of the Passover lamb, and its eating in the night of Nisan 15. But this very Passover-arrangement is in contradiction with his ideas on the meaning of the Deuteronomy instruction as well as with both the Joshua passages.

 

Deut.21:22,23 – “… if a man be put to death … and thou hang him on a tree, His body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day” – meaning he must be buried the current day that had begun with “night” – during which the body had been hanging on the tree. It implies the body had to be removed from the tree before sunrise with the view to its interment during the following daylight!

Thus Joseph of Arimathea removed Jesus’ body from the tree far into night and very probably only before sunrise. “Thou shalt in any wise bury him that day” – which exactly Joseph did: during daylight of “that day”, after the day on which Jesus had been crucified.

<Shemesh> in Josh.8:29 is translated “sun” in the KJV, and per se means the rising of the sun – Gn.19:23, Josh.12:1 and many other places. (It is also used for other times of sunlight, e.g. Josh.10:12.)

The words supplied in Josh.8:29, “and as soon aswas down” – because the opposite of <ereb> – should be: “and as soon as the sunbegan to rise” <shemesh>. And the words supplied in 10:27, “going down”, should be, “at the time of the dawning / risingof the sun” <shemesh>.

See the close nexus between “east” – mizrach, and “morning” – shemesh, in the combination “early dawning” – mizrach shemesh. Compare the

s-h-a- in shachar, “morning” / “dawn”, and in shakam, “to awake” / “rise”, with the s-h-e- in shemesh, “sunrise”. Then also compare the

m-i-s-h- in mishchar, “morning”, and in mishap – “dawning of day”, with the –m-e-s-h in shemesh, “sunrise”. Now put the two together, and it becomes s-h-a + m-e-s-h, then becomes she-mesh. Then just to confirm this type of combination, see Dn.6:19, shepharpara, “very early in the morning”. Eth eber and shemesh it is clear, are the opposites of day-time and night-time, respectively “afternoon” / “towards sunset”, and, ‘afternight’ / “towards sunrise”!

Therefore in the case of Joshua 10:26,27, instead of to translate, “… and they were hanging upon the trees until the evening [ereb]”, rather translate, “… and they hanged them upon the trees while the sun was setting [ereb]. And it came to pass that at the time of the rising of the sun <shemesh>, Joshua commanded, and they took them down off the trees.” <Eth ereb> indicates the time of day of the hanging; <shemesh> the time of night of Jushua’s commanding.

We are compelled to conclude, that the phrases in the two texts, namely, “as soon as the sun was rising” <shemesh>, and, “at the time of the rising of the sun” <shemesh>, are NO equivalent Hebrew of “at the going down” <eth ereb / ereb> in Deut.16:6, where it is the rendering of the word bo, and, meaningfully, is used in conjunction with the statement, “at the sea” – which is to the west of the land and just the opposite of shemesh, “sunrise” in the east!

Joshua was obeying Yahweh’s commandment. The body / bodies had to be buried the day after they were put to the tree – after the night during which they “remained on the tree”. There is absolutely no possibility or implication the bodies could have been removed from the tree “before sunset” before “all (this) night”. And that means the dead had to be buried in the daylight following the night = “that same day”.

There would have been no sense in having the bodies hung just before sunset only to remove them, again just before sunset. Therefore, instead of translating like the KJV, “And the king of Ai he hanged on a tree until eventide [ereb]”, rather translate, “And the king of Ai he hanged on a tree before sunset [ereb]: and as soon as the sun dawned, <shemesh> Joshua commanded they should take his carcase down.”

In both events stone-mounts of such hugeness were built over the graves they “remained unto this day” – an immense task scheduled certainly for daylight and impossibly for night-time.

Indeed, just so, Joseph was obeying Yahweh’s commandment. Jesus’ body had to be buried the day after they hanged Him – in fact after the night in which the body “remained on the tree”. There is absolutely no possibility or implication the body of Jesus could have been removed from the tree “before sunset” of the day before – not before “all night” of the day that afterwards did begin – He “shall not remain all night”, but “before the sun had risen” shall be taken “down off the tree”, and “that (same) day” be buried.

That would bring the exact and full fulfillment “according to the Scriptures the third day” of the typology of the Passover as prophesied: Deut.16:6 – “But at the place which Yahweh thy Elohim shall choose to place his name in (i.e., in Jerusalem, in Jesus Christ!), there thou shalt sacrifice the passover at even [“ba ereb”], at the going down of the sun, at the season that thou camest forth out of Egypt.”

Then, o sinner, they lifted Him upon the tree “before the sun did set” and before “it was evening”, “so that the Scriptures might be fulfilled”: That was the sacrifice of Him. “His body shall not remain all night (Mk.15:42, Mt.27:57) upon the tree, but thou shalt in any wise bury Him that day”. “And after this Joseph of Arimathea came … he took the body down … and the women beheld how his body was laid … and the sun declined towards the Sabbath Day.”

Gerhard Ebersöhn

Suite 324

Private Bag 43

Sunninghill 2157

biblestudents@imaginet.co.za

http://www.biblestudents.co.za